Login or register!
Loading ...

Nasaktan Quotes

loading...
Nasaktan Quotes
1 nasaktan quotes follow in order of popularity. Be sure to bookmark and share your favorite nasaktan quotes!
"Ayokong pangunahan hangga't hindi ko naririnig ang kanilang pahayag. Masyado nang maraming nasaktan sa isyung ito na lumikha ng maraming away. We will give them the benefit of the doubt."
-Francis Escudero
Like Dislike Vote